İçeriğe geç

Yazar: İbrahim Furkan Alabaş

1997 yılı Temmuz ayında Kütahya’da doğduğum söylenir.

2015 yılında Bursa Sınav Anadolu lisesinden, 2019 Haziran’ında Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum.

Temmuz 2019’dan bu yana Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimimi sürdürmekteyim.

Muhtelif sivil toplum faaliyetlerinde bulundum, gençlik hareketlerine katıldım. Kısa bir dönem Kamerun/Afrika ve Arabistan’da bulundum.

ifurkanalabas.com